ViskasNuomai.lt taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 ViskasNuomai.lt – Internetinė svetainė, pasiekiama adresu https://viskasnuomai.lt. Joje asmenys gali išnuomoti savo daiktus ir išsinuomoti kitų narių siūlomus daiktus.

1.2 Nuomotojas – užsiregistravęs ViskasNuomai.lt asmuo, kuris laikydamasis taisyklių ir sąlygų siūlo kitiems užsiregistravusiems ViskasNuomai.lt asmenims išsinuomoti daiktą.

1.3 Nuomininkas – užsiregistravęs ViskasNuomai.lt asmuo, kuris laikydamasis taisyklių ir sąlygų nuomojasi daiktus pateiktus ViskasNuomai.lt internetinėje svetainėje.

1.4 Vartotojas – ViskasNuomai.lt internetinėje svetainėje užsiregistravęs asmuo.

1.5 Valdytojas – ViskasNuomai.lt internetinės svetainės administracija.

1.6 Duomenys – užsiregistravusio asmens duomenys pateikiami jo paskyroje: Vardas, Pavardė, El. pašto adresas, Telefono numeris, Facebook profilio nuoroda (neprivaloma), Gyvenamoji vieta.

1.7 Lankytojas – neužsiregsitravęs/neprisijungęs ViskasNuomai.lt internetinės svetainės lankytojas.

1.8 Nuomojami daiktai – daiktai, kuriuos nuomotojas siūlo išsinuoti vartotojams.

1.9 Nuomos sutartis – sutartis, kuri sudaroma tarp nuomotojo ir nuomininko.

Atsisiųsti nuomos sutarties šabloną:

.doc failas , .pdf failas

2. Taisyklės ir sąlygos

2.1 Šios taisyklės ir sąlygos („Sąlygos“, „Sutartis“) yra internetinės svetainės ViskasNuomai.lt ir jūsų („Vartotojas“, „Užsiregistravęs asmuo“) sudarytas susitarimas. Ši sutartis nustato bendrąsias jūsų naudojimosi viskasnuomai.lt internetine svetaine ir jos nuomos paslaugomis naudojimo sąlygas.

2. 2 Paskyros ir narystė. Kai tampate vartotoju ViskasNuomai.lt internetinėje svetainėje, jūs esate atsakingi už savo paskyros saugumo palaikymą ir esate visiškai atsakingi už visą su paskyra susijusią veikla. Prieš prisijungdami ir naudodamiesi mūsų paslaugomis, mes galime, bet neprivalome, stebėti ir peržiūrėti naujų paskyrų. Pateikę bet kokią melagingą kontaktinę informaciją jūsų paskyra gali būti pašalinta. Jūs turite nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą paskyros naudojimą ar kitus saugumo pažeidimus. Mes neatsakome už jokius jūsų veiksmus ar neveikimą, įskaitant bet kokią žalą, padarytą dėl tokių veiksmų ar neveikimo.

2.3 Paskyros sustabdymas. Mes galime laikinai sustabdyti, išjungti ar ištrinti jūsų sąskaitą (ar bet kurią jos dalį), jei nustatysime, kad pažeidėte bet kurią šios sutarties nuostatą arba kad jūsų elgesys ar turinys gali pakenkti mūsų reputacijai ir geranoriškumui. Jei ištrinsime jūsų sąskaitą dėl aukščiau nurodytų priežasčių, jūs negalite perregistruoti paskyros. Mes galime užblokuoti jūsų el. Pašto adresą ir interneto protokolo adresą (IP), kad išvengtume naujos jūsų registracijos.

2.4 Vartotojo turinys. Jūs esate visiškai atsakingi už pateikto Turinio tikslumą, kokybę, vientisumą, teisėtumą, patikimumą, tinkamumą ir intelektinės nuosavybės nuosavybę ar teisę į jos naudojimą. Mes galime, bet neprivalome, stebėti ir peržiūrėti turinį svetainėje, kurį pateikėte ar sukūrėte naudodamiesi mūsų paslaugomis. Jei jūs specialiai neleidžiate, jūsų naudojimasis svetaine nesuteikia mums licencijos naudoti, dauginti, pritaikyti, modifikuoti, publikuoti ar platinti jūsų sukurto ar jūsų vartotojo paskyroje esančio turinio komerciniais, rinkodaros ar panašiais tikslais. Bet jūs suteikiate mums leidimą prieiti, kopijuoti, platinti, saugoti, perduoti, performatuoti, rodyti ir naudoti savo vartotojo abonemento turinį tiek, kiek tai reikalinga teikiant jums Paslaugas.

2.5 Turinio pašalinimas. Mes turime teisę, nors ir neprivalome, savo nuožiūra atsisakyti ar pašalinti bet kokį Turinį, kuris, mūsų pagrįstomis nuomonėmis, pažeidžia bet kurią mūsų politiką ar yra bet kokiu būdu žalingas ar nepageidautinas.

2.6 Atsarginės kopijos. Mes neatsakome už turinį, esantį svetainėje. Jokiu būdu nesame atsakingi už bet kokio Turinio praradimą. Jūs esate atsakingi už tinkamo turinio atsarginę kopiją. Nepaisant to, kas išdėstyta, kai kuriais atvejais ir esant tam tikroms aplinkybėms, visiškai neprisiimdami įsipareigojimų, galbūt galėsime atkurti dalį ar visus jūsų duomenis, kurie buvo ištrinti nuo tam tikros datos ir laiko, kai galėjome sukurti savo pačių duomenų atsarginę kopiją. Mes negarantuojame, kad jums reikalingi duomenys bus prieinami.

2.7 Nuorodos į kitas svetaines. Nors ši svetainė gali būti susieta su kitomis svetainėmis, tiesiogiai ar netiesiogiai nėra jokio patvirtinimo, asociacijos, rėmimo ar priklausymo jokiai susietai svetainei, nebent joje būtų konkrečiai nurodyta. Mes nesame atsakingi už verslo ar asmenų pasiūlymą ar jų svetainių turinį. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už kitų trečiųjų šalių veiksmus, produktus, paslaugas ir turinį. Turėtumėte atidžiai peržiūrėti teisinius pareiškimus ir kitas naudojimosi bet kuria svetaine sąlygas, kurias pasiekiate naudodamiesi nuoroda iš šios svetainės. Nuoroda į bet kurias kitas ne svetaines yra jūsų pačių rizika.

2.8 Pakeitimai ir pakeitimai. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šią Sutartį ar jos politiką, susijusią su svetaine ar paslaugomis, įsigaliojančią paskelbus atnaujintą šios sutarties versiją svetainėje. Kai tai padarysime, pataisysime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Tęstinis svetainės naudojimas po bet kokių tokių pakeitimų reiškia jūsų sutikimą su tokiais pakeitimais.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1 Jūs pripažįstate, kad perskaitėte šią sutartį ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Naudodamiesi interneto svetaine ar jos teikiamomis paslaugomis jūs sutinkate, kad ši sutartis jums būtų privaloma. Jei nesutinkate laikytis šios sutarties sąlygų, jums nesuteikiama teisė naudotis ar prieiti prie svetainės ir jos paslaugų.

3.2 Kreipkitės į mus. Jei norite susisiekti su mumis, kad sužinotumėte daugiau apie šią sutartį, ar norite susisiekti su mumis visais su juo susijusiais klausimais, galite tai padaryti naudodami kontaktinę formą arba atsiųsdami el. Laišką adresu info@viskasnuomai.lt

Šis dokumentas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2020-01-30